Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh khảo sát các trường học trên địa bàn huyện Củ Chi

Bộ lệnh TP Hồ Chí Minh khảo sát các trường học trên địa bàn huyện Củ Chi