Tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân ủy Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra; Đại tá Vũ Hải Đăng, Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; đại diện Cục Tài chính, đại diện các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì kiểm tra.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Quân khu 7, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu tăng cường quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, cũng như cụ thể hóa, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Đảng ủy Quân khu và các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn lãnh đạo theo quy chế, chương trình làm việc đã xác định, chủ động xây dựng và rà soát, bổ sung quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020–2025, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác trọng yếu. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt công khai dân chủ, gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm dân chủ trong hoạt động quản lý, điều hành của người chỉ huy, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên tổ chức đối thoại dân chủ. Năm 2022 và đầu năm 2023, các cấp tổ chức đối thoại 1.076 lần, riêng Thủ trưởng Bộ tư Quân khu đối thoại 4 lần. Qua đó, lắng nghe ý kiến đóng góp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác điều hành của người chỉ huy, giải quyết kịp thời thắc mắc, nguyện vọng chính đáng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu kết luận kiểm tra.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu chúc mừng những thành tích lực lượng vũ trang Quân khu 7 đạt được thời gian vừa qua. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá, Đảng ủy Quân khu 7, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở chặt chẽ, đúng quy định và đạt chất lượng tốt. Nhận thức về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao, xây dựng môi trường văn hóa ứng xử dân chủ, thân thiện, đoàn kết, bộ đội yên tâm gắn bó, trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được mở rộng. Ban Chỉ đạo và cấp ủy viên phụ trách Quy chế dân chủ cơ sở, cơ quan chính trị các cấp đã phát huy vai trò trách nhiệm, tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân tích cực tham gia ý kiến và bàn biện pháp thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội dần đi vào nền nếp. Chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới tác phong công tác, tích cực cải cách hành chính, coi trọng đối thoại dân chủ. Hoạt động dân chủ cơ sở của lực lượng vũ trang thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra làm việc với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu 7 cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Đảng ủy Quân khu và chỉ đạo kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm hệ thống các quy chế, quy định của cấp ủy tổ chức đảng và phân công của chỉ huy cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, kiểm tra khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Tiếp thu ý kiến, nhận xét, chỉ đạo của đoàn kiểm tra, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy hơn nữa dân chủ cơ sở, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ,  xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG