Tham gia đoàn công tác có Đại tá Vũ Hải Đăng, Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, đại diện Cục Tài chính, đại diện các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị và Quân khu 7.  

Tại Sư đoàn 302, đoàn công tác đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trung đoàn 88 và các cơ quan Sư đoàn 302, dự diễn đàn “Dân chủ - Kỷ luật” của Trung đoàn 88, dự hội nghị Đảng ủy tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Sư đoàn.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Sư đoàn 302. 

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp chỉ ra những điểm còn hạn chế, thiếu sót của đơn vị trong quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời giải đáp, hướng dẫn biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Từ tháng 1-2022 đến nay, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trung đoàn 88 đã được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết cao trong cơ quan, đơn vị. Vai trò của hội đồng quân nhân, tổ chức quần chúng và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị ngày càng được phát huy. Đại đa số quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng luôn có nhận thức tốt về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Ngô Thanh Hải phát biểu tại buổi kiểm tra.

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, cấp ủy và chỉ huy các cấp Sư đoàn 302 đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể hóa vào nghị quyết. Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị trong toàn sư đoàn không có tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên vi phạm quy chế. Trong từng nhiệm vụ, Đảng ủy Sư đoàn luôn đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất, dân chủ trong cấp ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Quá trình tổ chức và triển khai thực hiện quy chế luôn có nội dung, biện pháp gắn với thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì nghiêm túc và đầy đủ ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần, ngày pháp luật, chấp hành và thực hiện nghiêm quy định đối thoại dân chủ của người chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ theo quy định. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Kiểm tra hòm thư góp ý tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302. 

Phát biểu kết luận sơ bộ kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Sư đoàn 302, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải đánh giá, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 302 đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Quân khu 7 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Hệ thống quy chế ban hành đúng phạm vi, thẩm quyền, sát với đặc điểm của đơn vị, quá trình vận hành hiệu quả, nền nếp. Đảng ủy Sư đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ chủ trương xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; có nhiều mô hình tiêu biểu về xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng bảo đảm tốt, nội bộ đoàn kết, thống nhất không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của trên, triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Thực hiện nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt đảng theo chuyên đề “Tự soi, tự sửa”; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy với các cấp phó và cơ quan tham mưu giúp việc. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân hoạt động có nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy được quyền dân chủ của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng trên các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra dự diễn đàn "Dân chủ và kỷ luật" của Trung đoàn 88, Sư đoàn 302.  

Đồng chí Phó trưởng đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Sư đoàn 302. Thiếu tướng Ngô Thanh Hải đề nghị Đảng ủy Sư đoàn 302 tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trên về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy định của tổ chức đảng và phân công của chỉ huy cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, thực hiện tốt đạo đức công vụ, chức trách quân nhân. Làm tốt việc bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến tài liệu về xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cho cán bộ, cấp ủy viên phụ trách.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG