Binh chủng Tăng Thiết giáp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đồng bộ, chặt chẽ

Binh chủng Tăng Thiết giáp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ sở đồng bộ, chặt chẽ

 Lữ đoàn Xe tăng 201: Tiếp tục nâng cao chất lượng Quy chế dân chủ cơ sở ở

Lữ đoàn Xe tăng 201: Tiếp tục nâng cao chất lượng Quy chế dân chủ sở

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ sở ở Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đảng ủy Quân khu 3

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ sở ở Đảng ủy Quân khu 3

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương thực hiện tốt Quy chế dân chủ sở

Lữ đoàn 293 thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở

Lữ đoàn 293 thực hiện nghiêm quy chế dân chủ sở

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong lực lượng Cảnh sát biển

Thực hiện quy chế dân chủ sở trong lực lượng Cảnh sát biển

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ sở ở Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Nhà máy Z131

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ sở ở Nhà máy Z131

Quân ủy Trung ương kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1

Quân ủy Trung ương kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ sở của Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1

Quân ủy Trung ương kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Binh đoàn 16

Quân ủy Trung ương kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ sở của Đảng ủy Binh đoàn 16

Quân ủy Trung ương kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Quân khu 7

Quân ủy Trung ương kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ sở của Đảng ủy Quân khu 7

Tổng công ty Ba Son thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Tổng công ty Ba Son thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ sở

Quân ủy Trung ương kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Sư đoàn 302

Quân ủy Trung ương kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ sở tại Sư đoàn 302