Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Quân chủng Hải quân

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ sở của Quân chủng Hải quân

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Nhà máy Z153

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ sở Nhà máy Z153

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Kho K822, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ sở ở Kho K822, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật

Để chiến sĩ mới thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Để chiến sĩ mới thực hiện tốt quy chế dân chủ sở

Binh chủng Tăng Thiết giáp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đồng bộ, chặt chẽ

Binh chủng Tăng Thiết giáp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ sở đồng bộ, chặt chẽ

 Lữ đoàn Xe tăng 201: Tiếp tục nâng cao chất lượng Quy chế dân chủ cơ sở ở

Lữ đoàn Xe tăng 201: Tiếp tục nâng cao chất lượng Quy chế dân chủ sở

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ sở ở Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đảng ủy Quân khu 3

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ sở ở Đảng ủy Quân khu 3

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương thực hiện tốt Quy chế dân chủ sở

Lữ đoàn 293 thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở

Lữ đoàn 293 thực hiện nghiêm quy chế dân chủ sở