Cục Dân vận, Ban Phụ nữ Quân đội thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng và Trường mầm non Sao Việt

Cục Dân vận, Ban Phụ nữ Quân đội thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng và Trường mầm non Sao Việt

Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam): Khảo sát xây dựng đề án 3955 tại tỉnh Kiên Giang

Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam): Khảo sát xây dựng đề án 3955 tại tỉnh Kiên Giang

Cục Kỹ thuật Hải quân: Bế mạc Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023

Cục Kỹ thuật Hải quân: Bế mạc Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023

Nhân lên sức sống của Cuộc vận động 50 ở Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân lên sức sống của Cuộc vận động 50 ở Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Cục Dân vận kiểm tra công tác dân vận tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Cục Dân vận kiểm tra công tác dân vận tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Sức lan tỏa Hội thi Dân vận khéo năm 2023 cấp cơ sở trong Cục Xe–Máy

Sức lan tỏa Hội thi Dân vận khéo năm 2023 cấp cơ sở trong Cục Xe–Máy

Dấu ấn Hội thi dân vận khéo năm 2023 ở Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần

Dấu ấn Hội thi dân vận khéo năm 2023 ở Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần