Cục Dân vận đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Cục Dân vận đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐNDVN

Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐNDVN