Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) giúp dân tu sửa đường giao thông

Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) giúp dân tu sửa đường giao thông

Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16): Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16): Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, kiểm tra tại Binh đoàn 16

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, kiểm tra tại Binh đoàn 16

Binh đoàn 16 thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Binh đoàn 16 thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Dấu ấn của tân thủ lĩnh “phái đẹp” Binh đoàn 16

Dấu ấn của tân thủ lĩnh “phái đẹp” Binh đoàn 16