Binh đoàn 16 thăm, tặng quà trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Binh đoàn 16 thăm, tặng quà trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Binh đoàn 16

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Binh đoàn 16

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà trường hợp khó khăn Binh đoàn 16

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà trường hợp khó khăn Binh đoàn 16

Binh đoàn 16 tập huấn Luật Đấu thầu 2023

Binh đoàn 16 tập huấn Luật Đấu thầu 2023

Binh đoàn 16 tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện

Binh đoàn 16 tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện

Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng làm trước cho quân khu

Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng làm trước cho quân khu