Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Ngành vận tải quân sự “đón đầu” trong chuyển đổi số

Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Ngành vận tải quân sự “đón đầu” trong chuyển đổi số

Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân

Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân

Tỉnh Đắk Lắk sơ kết 2 năm triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Tỉnh Đắk Lắk sơ kết 2 năm triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số

Thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số

Tọa đàm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Tọa đàm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Quân khu 4 đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số

Quân khu 4 đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số

Trong tháng 9-2023, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành hướng dẫn triển khai chuyển đổi số

Trong tháng 9-2023, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành hướng dẫn triển khai chuyển đổi số

Viettel hợp tác với Google thúc đẩy chuyển đổi số

Viettel hợp tác với Google thúc đẩy chuyển đổi số