Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 124, đề án về đổi mới công tác giáo dục chính trị đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện với phương châm “ở đâu có bộ đội ở đó có giáo dục chính trị”. Các đơn vị đã đổi mới, đa dạng hóa hình thức giáo dục, bảo đảm sát với từng đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa nội dung giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục chính trị thường xuyên, giáo dục pháp luật với giáo dục truyền thống và các hoạt động khác.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Văn Khương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.
 
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc LLVT tỉnh đã nêu nhiều kiến nghị thiết thực để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục chính trị thời gian tới. Trong đó, cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở cấp dưới, nên lựa chọn mỗi cơ quan, đơn vị làm điểm một hình thức giáo dục chính trị, phổ biến nhân rộng cách làm có hiệu quả thiết thực, sáng kiến hiệu quả, điển hình tiêu biểu. Đồng thời, lấy kết quả về đổi mới công tác giáo dục chính trị là một tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ giảng dạy chính trị...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Khương nhấn mạnh: Qua việc thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án giúp chuyển biến toàn diện chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh, giúp tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt. Đại tá Trần Văn Khương yêu cầu cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng, phát huy vai trò cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp trong công tác giáo dục chính trị. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng chính trị, thực hiện có hiệu quả việc đa dạng hóa các hình thức giáo dục chính trị. Qua đó, bảo đảm luôn giữ vững trận địa tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng 8 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác giáo dục chính trị.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG