Quy định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào khi cá nhân vi phạm quy định về thực hiện nhiệm vụ của dân quân tự vệ?

Quy định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào khi cá nhân vi phạm quy định về thực hiện nhiệm vụ của dân quân tự vệ?

"Gỡ khó" cho hoạt động của dân quân tự vệ - Bài 3: Nội lực và sự chung tay (Tiếp theo và hết)

Bình Dương: Ký kết phối hợp hoạt động thể dục thể thao trong Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ

Bình Dương: Ký kết phối hợp hoạt động thể dục thể thao trong Quân đội nhân dândân quân tự vệ