Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh, chủ trì hội nghị; Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Công binh; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh tham dự hội nghị. 

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Cảnh, Phó chủ nhiệm chính trị Binh chủng Công binh nhấn mạnh: Những năm qua, Binh chủng đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 124 và Đề án, triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ. Quá trình tổ chức thực hiện đã chấp hành nghiêm túc Quy chế giáo dục chính trị của cấp trên. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị được đổi mới, phù hợp với sự phát triển của tình hình nhiệm vụ và nhận thức của các đối tượng.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị thường xuyên được củng cố kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn, thông qua hội thi, hội giảng và rèn luyện trong thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. Công tác bảo đảm cho giáo dục chính trị được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Chất lượng giáo dục chính trị không ngừng chuyển biến tiến bộ, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng binh chủng luôn vững mạnh về chính trị, trận địa tư tưởng của Đảng trong binh chủng được giữ vững, phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” của bộ đội công binh anh hùng.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị của Binh chủng Công binh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả, đồng thời phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm; phổ biến, trao đổi những mô hình hay, cách làm hiệu quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong triển khai thực hiện Chỉ thị 124 và thực hiện Đề án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện của cơ quan chính trị các cấp trong triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Đồng chí Chính ủy Binh chủng Công binh yêu cầu nội dung công tác giáo dục chính trị phải quán triệt và thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiến hành phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm đối tượng giáo dục, yêu cầu nhiệm vụ của binh chủng và từng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả 6 hình thức giáo dục chính trị cơ bản, trọng tâm là hình thức học tập chính trị và sinh hoạt chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng, hình thức nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan; sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần và thông báo chính trị thời sự. Đề cao tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh trao Bằng khen tặng các tập thể trong thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục chính trị ngày càng cao, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường yêu cầu các đơn vị cần thường xuyên quan tâm đổi mới công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trách nhiệm, trình độ lý luận, năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ chính trị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi lực lượng; nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; nhân rộng và học tập những mô hình hay; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục chính trị.

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh trao Bằng khen tặng các cá nhân đạt giải trong hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. 

* Dịp này, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh trao Bằng khen tặng 10 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh trao Bằng khen tặng 20 đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong hội thi gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba; trao giấy chứng nhận đạt loại Giỏi cho 32 đồng chí.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN