Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh và Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí đại biểu là thủ trưởng, đại diện các cơ quan chức năng của Binh chủng Công binh và Bộ tư lệnh Cảnh vệ. 

leftcenterrightdel
Thủ trưởng hai Bộ tư lệnh ký kết quy chế phối hợp mới. 

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định: Lãnh đạo hai Bộ tư lệnh đã thường xuyên quan tâm, trực tiếp chỉ đạo sâu sát, cụ thể đối với từng đơn vị trực thuộc có liên quan bám sát nội dung quy chế và chức năng, nhiệm vụ để triển khai công tác đúng nguyên tắc, mục đích, tạo sự thống nhất cao trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị quan trọng…

leftcenterrightdel
Thủ trưởng hai Bộ tư lệnh trao khen thưởng tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai, thực hiện quy chế.

Qua 14 năm thực hiện quy chế, mối quan hệ phối hợp giữa Binh chủng Công binh và Bộ tư lệnh Cảnh vệ ngày càng gắn bó chặt chẽ, thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin; phối hợp triển khai nhiệm vụ hiệu quả; công tác phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng kiểm tra, xử lý bom, mìn, vật nổ, trao đổi kinh nghiệm công tác kỹ thuật bảo vệ… được triển khai chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an giao phó.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Phát biểu tại hội nghị, thủ trưởng hai Bộ tư lệnh đều bày tỏ mong muốn và yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; nghị định của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn của hai lực lượng; định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm về công tác phối hợp thực hiện quy chế, cũng như sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, thủ trưởng hai Bộ tư lệnh đã ký kết quy chế phối hợp mới; trao khen thưởng tặng 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai, thực hiện quy chế.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC