Trong đó đã làm tốt công tác quản lý hoạt động rà phá bom, mìn, vật nổ; thu nhận, quản lý chặt chẽ thông tin, dữ liệu bom, mìn và trực tiếp triển khai các dự án khắc phục hậu quả bom, mìn. Binh chủng đã phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành động bom, mìn; triển khai các hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề với chuyên gia nước ngoài, tập huấn nhân viên xử lý vật liệu nổ theo tiêu chuẩn quốc tế, đạt chất lượng tốt.

leftcenterrightdel
Lực lượng công binh, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đưa bom vào vị trí hủy nổ. Ảnh: Quân khu 1 

Bên cạnh đó, Binh chủng mở rộng quan hệ hợp tác, thúc đẩy các đối tác thực hiện biên bản ghi nhớ về khắc phục hậu quả bom, mìn. Trong năm 2022, Binh chủng Công binh đã hoàn thành thẩm định gần 1.500 phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; tiến hành thi công rà phá bom, mìn trên diện tích hơn 50.000ha...

NGÂN HÀ