Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh, cán bộ chủ trì, chủ chốt và sĩ quan có quân hàm Thượng tá các cơ quan, đơn vị trực thuộc; toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Bộ tư lệnh.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường phát biểu khai mạc Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương.

Trong thời gian 1 ngày, hơn 700 đại biểu được quán triệt, học tập 6 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường yêu cầu: Để hhội nghị đạt chất lượng, hiệu quả, các đồng chí báo cáo viên cần tập trung làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết; quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng nghị quyết; đồng thời liên hệ với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của binh chủng, cơ quan, đơn vị.

Đối với các đồng chí cán bộ tham gia học tập nêu cao ý thức, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu toàn diện nội dung của các nghị quyết. Sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng; triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với đặc điểm nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC