Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Binh chủng Công binh nêu rõ, năm vừa qua, Binh chủng đã chủ động, linh hoạt triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, đã tham mưu kịp thời, hiệu quả với Bộ Quốc phòng về quy hoạch, kế hoạch nhiệm vụ xây dựng quản lý, bảo vệ, bảo quản công trình chiến đấu, đường tuần tra biên giới; quản lý các hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ, xử lý bom đạn cấp 5.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự Hội nghị quân chính năm 2022 tại Binh chủng Công binh. 

Binh chủng đã làm tốt công tác chỉ đạo các đơn vị công binh toàn quân thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật công binh năm 2022; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn. Các đơn vị tiến hành thi công công trình quốc phòng đạt chất lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối; công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều tiến bộ; tổ chức, tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao; thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng và các khâu đột phá; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ tốt các nhiệm vụ.

Năm 2023, Binh chủng Công binh xác định tập trung làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ xây dựng, tổ chức lực lượng công binh chiến dịch, chiến thuật; tham mưu, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn cả nước; theo dõi, chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện chuyên ngành; tham mưu, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu…

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh, chủ trì hội nghị. 

Tiếp tục quản lý, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý bom mìn tồn dư sau chiến tranh. Tiếp tục thực hiện công tác khảo sát thiết kế, thẩm định các công trình chiến đấu, các nhiệm vụ liên quan đến đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông; nâng cao chất lượng thẩm định các phương án kỹ thuật thi công các công trình…

Binh chủng Công binh cũng xác định tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho các đối tượng, trong đó chú trọng huấn luyện đội Công binh số 2, số 3 bảo đảm yêu cầu luân phiên thực hiện nhiệm vụ.

Toàn Binh chủng xác định thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; khắc phục những hạn chế, làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn đoàn đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN