Bộ trưởng Bộ Công an: Hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng

Bộ trưởng Bộ Công an: Hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng

Bộ Công an: Cảnh giác với các thủ đoạn gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bộ Công an: Cảnh giác với các thủ đoạn gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Đề xuất cho phép lực lượng đăng kiểm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia kiểm định xe cơ giới

Đề xuất cho phép lực lượng đăng kiểm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia kiểm định xe cơ giới

 Bộ Quốc phòng – Bộ Công an tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược

Bộ Quốc phòng – Bộ Công an tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược