leftcenterrightdel

Các đại biểu tham gia giáo dục pháp luật. 

Tham gia giáo dục pháp luật, cán bộ sĩ quan, QNCN được giới thiệu các chuyên đề như: Nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và quy định của Bộ Quốc phòng về thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội và phát huy vai trò của lực lượng Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở…

leftcenterrightdel
Báo cáo viên Quân khu 9 giới thiệu chuyên đề tại buổi giáo dục pháp luật. 

Qua việc tổ chức giáo dục pháp luật, nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước; thực hiện nghiêm quy định sống theo hiến pháp, làm việc theo pháp luật.

Tin, ảnh: THANH NAM