Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, sát thực. Thực tế cho thấy, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đã có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa ở Trung đoàn 165, Sư đoàn 312.

 

leftcenterrightdel
Sư đoàn 312 tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thanh niên Trung đoàn với pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và truyền thống đơn vị”. 

 

leftcenterrightdel
Hoạt động phối hợp trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình giữa Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I. 


ĐÀO NGỌC LÂM (thực hiện)