Tham gia đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng có chỉ huy, cán bộ chuyên trách các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Về phía Tổng cục Kỹ thuật, dự làm việc với đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục; Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục; Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng tổng cục; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tổng cục; đại diện chỉ huy các cơ quan, cục chuyên ngành, phòng chức năng thuộc Tổng cục Kỹ thuật.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi kiểm tra.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Trung tướng Trần Minh Đức khẳng định, từ năm 2022 đến nay, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế của Tổng cục Kỹ thuật đã triển khai hoàn thành tốt kế hoạch công tác; tổ chức, biên chế các cơ quan tư pháp của tổng cục cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giúp thủ trưởng tổng cục và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ cơ quan chức năng Tổng cục Kỹ thuật dự, làm việc với đoàn kiểm tra.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong tổng cục đã thực hiện đúng quy định về đấu thầu, đặc biệt là lựa chọn nhà thầu; hợp đồng của các gói thầu thực hiện đúng tiến độ dự án, dự toán mua sắm; quá trình triển khai dự án đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng về đầu tư công và đấu thầu.

Đảng ủy, chỉ huy tổng cục đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế, nhất là các quy định về tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo nghị quyết, nghị định, thông tư của các cấp.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật báo cáo, đề xuất một số nội dung tại buổi kiểm tra.

Qua nghe báo cáo của tổng cục và nhận xét sơ bộ của đoàn công tác Bộ Quốc phòng, phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong các mặt công tác của Tổng cục Kỹ thuật trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác trên, yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật nhanh chóng khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định mục tiêu, phương hướng nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng thay mặt đoàn kiểm tra trình bày dự thảo sơ bộ kết quả kiểm tra.

Cùng với đó, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ tổng cục tới các đơn vị cơ sở; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tội phạm. Đồng thời, duy trì có nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; tập trung thanh tra, kiểm tra các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng chuyển đổi vị trí công tác và kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ.

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong tổng cục phải thật sự là tấm gương sáng trên tất cả các mặt công tác để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ noi theo; thường xuyên triển khai các biện pháp nắm, quản lý tình hình tư tưởng bộ đội; quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong tổng cục yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về thí điểm một số chính sách tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng đất quốc phòng, không để lấn chiếm, sử dụng trái phép. 

Đối với các hạn chế, tồn tại mà đoàn kiểm tra chỉ ra, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật phải xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, có sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả tình hình thực hiện với đoàn kiểm tra. Về một số kiến nghị của tổng cục, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra giao các cơ quan chức năng tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN