Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam…

leftcenterrightdel

 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Dự buổi làm việc, về phía Tổng cục Kỹ thuật có các đồng chí: Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục và một số cơ quan trực thuộc…

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật khẳng định: Năm 2022, Tổng cục Kỹ thuật và ngành kỹ thuật toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2021. Nổi bật là, đã tham mưu và triển khai hiệu quả chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác kỹ thuật giai đoạn 2021-2026 và năm 2022. Tổng cục đã biên soạn, đề nghị ban hành Điều lệ Công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi); Thông tư quy định công tác vật tư kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam; báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức và lộ trình thực hiện các đề án của ngành kỹ thuật…

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự hội nghị.

Tổng cục đã chỉ đạo ngành kỹ thuật toàn quân và trực tiếp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thu hồi, cấp đổi, đồng bộ vũ khí đạn cho các đơn vị; triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm, niêm cất trang bị kỹ thuật, chế thử vật tư kỹ thuật đúng tiến độ. Cùng với đó, đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực cấp Bộ chủ trì đánh giá, nghiệm thu các dự án mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật…

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với các kết quả trên, Tổng cục và toàn ngành đã thực hiện tốt Cuộc vận động 50; các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật, kết quả kinh doanh đạt 100% kế hoạch năm. Công tác Đảng, công tác chính trị, công tác dân vận, chính sách, kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện hiệu quả; nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật được quan tâm đúng mức; nội bộ đoàn kết, thống nhất; đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động được nâng lên…

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, chỉ đạo buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật mà Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá nội bộ Tổng cục đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ nên cả năm 2022 không để xảy ra tình trạng đơn thư, khiếu kiện, khiếu nại.  

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, năm 2023 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; đây cũng là năm thực hiện chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, vì vậy, nhiệm vụ công tác kỹ thuật đòi hỏi ngày càng cao, nặng nề hơn. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ công tác kỹ thuật; phát huy hơn nữa vai trò tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, năm 2023, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước vẫn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trong đó có ngành Kỹ thuật, vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật cần chủ động nắm, dự báo, phân tích tình hình, tham mưu, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật; trước hết, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đủ số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn cũng như các nhiệm vụ khác.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng cục cần duy trì vững chắc, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu; triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược; duy trì chặt chẽ công tác quản lý kỹ thuật. Cùng với đó, tích cực quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, tăng cường tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong Tổng cục có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị và các mặt công tác khác.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng cục xác định trong năm 2023, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật cần tập trung nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa của các nhà máy, trạm xưởng; chú trọng công tác bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và bệnh nghề nghiệp; tích cực quan tâm bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên, người lao động, nhất là các lực lượng làm việc trong môi trường độc hại. Cùng với đó, đẩy mạnh giáo dục truyền thống, giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành kỹ thuật thêm hiểu biết, tự hào về phẩm chất của người lính thợ, nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, tích cực nghiên cứu, cải tiến các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm sử dụng hiệu quả, phù hợp với phương án tác chiến mới; đẩy mạnh triển khai hoàn thành các đề án, dự án, nhất là dự án trọng điểm của ngành kỹ thuật. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổ chức rút kinh nghiệm về việc triển khai các mặt công tác kỹ thuật; nắm chắc tình hình đơn vị, tư tưởng bộ đội, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn lao động và an toàn giao thông.

Về các đề nghị, kiến nghị của Tổng cục Kỹ thuật tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí chủ trương và giao các cơ quan chức năng tổng hợp, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN