Hội thi kỹ thuật ngành địa hình quân sự toàn quân: Đội tuyển Tổng cục Hậu cần đạt thành tích xuất sắc

Hội thi kỹ thuật ngành địa hình quân sự toàn quân: Đội tuyển Tổng cục Hậu cần đạt thành tích xuất sắc

Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần bế mạc Hội thi vũ khí, trang bị kỹ thuật năm 2023

Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần bế mạc Hội thi vũ khí, trang bị kỹ thuật năm 2023