Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9): Thi đua rèn đức luyện tài

Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9): Thi đua rèn đức luyện tài

Sư đoàn 8 (Quân khu 9): Chất lượng giáo dục chính trị ngày càng được nâng lên

Sư đoàn 8 (Quân khu 9): Chất lượng giáo dục chính trị ngày càng được nâng lên

Quân khu 9: Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh

Quân khu 9: Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Lữ đoàn 950 (Quân khu 9)

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Lữ đoàn 950 (Quân khu 9)

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, làm việc tại các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, làm việc tại các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9

Quân khu 9 bàn giao các công trình cầu, đường tại huyện Tân Hồng

Quân khu 9 bàn giao các công trình cầu, đường tại huyện Tân Hồng

Chủ động phòng bệnh cho bộ đội ở Quân khu 9

Chủ động phòng bệnh cho bộ đội ở Quân khu 9

Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn ở Quân khu 9

Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn ở Quân khu 9