Quân khu 9: Khai mạc Hội thi xây dựng sa bàn địa hình năm 2024

Quân khu 9: Khai mạc Hội thi xây dựng sa bàn địa hình năm 2024

Quân khu 9: Xét tuyển 21 tác phẩm tranh gửi dự thi toàn quân

Quân khu 9: Xét tuyển 21 tác phẩm tranh gửi dự thi toàn quân

Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9) tặng nước uống miễn phí tại huyện Gò Công Đông

​

Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9) tặng nước uống miễn phí tại huyện Gò Công Đông ​

Quân khu 9: Hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất điểm theo Đề án QN-21

Quân khu 9: Hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất điểm theo Đề án QN-21

Học viện Hậu cần khảo sát, nắm tình hình tại Quân khu 9

Học viện Hậu cần khảo sát, nắm tình hình tại Quân khu 9

Ngành Kỹ thuật Quân khu 9 nỗ lực sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Ngành Kỹ thuật Quân khu 9 nỗ lực sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Công binh Quân khu 9 không quản gian khó để “Mở đường thắng lợi”

​

Công binh Quân khu 9 không quản gian khó để “Mở đường thắng lợi” ​

Xem bộ đội Quân khu 9 tổ chức

Xem bộ đội Quân khu 9 tổ chức "Sinh nhật đồng đội"