Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức diễn tập bắn đạn thật

Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức diễn tập bắn đạn thật

Triển lãm chuyên đề: Thủ tướng Võ Văn Kiệt và những đồng chí có nhiều công lao xây dựng LLVT Quân khu 9

Triển lãm chuyên đề: Thủ tướng Võ Văn Kiệt và những đồng chí có nhiều công lao xây dựng LLVT Quân khu 9

LLVT Quân khu 9 vinh dự, tự hào kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Võ Văn Kiệt

LLVT Quân khu 9 vinh dự, tự hào kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Võ Văn Kiệt