Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 (Quân khu 9): Viết tiếp truyền thống “Đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn”

Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 (Quân khu 9): Viết tiếp truyền thống “Đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn”

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9

Quân khu 9 tìm kiếm được 7 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quân khu 9 tìm kiếm được 7 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bộ Tổng Tham mưu tập huấn kỹ năng mềm cho cán bộ, giáo viên tại Quân khu 9

Bộ Tổng Tham mưu tập huấn kỹ năng mềm cho cán bộ, giáo viên tại Quân khu 9