Bàn giao tàu vận tải đa năng cho Quân khu 9

Bàn giao tàu vận tải đa năng cho Quân khu 9

Quân khu 9 trao nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” tại Vĩnh Long

Quân khu 9 trao nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” tại Vĩnh Long

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 9

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 9

Quân khu 9 trao quyết định công tác cán bộ Trung đoàn 152

Quân khu 9 trao quyết định công tác cán bộ Trung đoàn 152

Quân khu 9 thăm, tặng quà cộng đồng dân tộc Chăm

Quân khu 9 thăm, tặng quà cộng đồng dân tộc Chăm

Thượng tướng Võ Minh Lương dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9

Thượng tướng Võ Minh Lương dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9