Dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường chủ trì buổi làm việc. 

Tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu báo cáo Đại tướng Lương Cường kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Quân khu. 

Báo cáo khẳng định, 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quyết tâm, kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Đảng ủy Quân khu đã chủ động phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tích cực làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, triển khai nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt chất lượng tốt. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt; trong đó thanh niên nhập ngũ toàn quân khu có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 10%, tăng 2,2% so với năm 2022.

Đảng ủy Quân khu lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng về điều chỉnh tổ chức, lực lượng. Triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo chuẩn bị huấn luyện, tập huấn cán bộ; tích cực đầu tư làm mới, củng cố mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, sổ sách giáo án ở các cấp. Trong đó, đầu tư hơn 131.000 ngày công, tu sửa 54 trường bắn, 464 thao trường huấn luyện; làm mới, tu sửa, củng cố vật chất, mô hình, học cụ các loại với tổng số gần 95.000 sản phẩm và có hơn 700 sáng kiến, cải tiến... Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao đạt thành tích cao, an toàn tuyệt đối, tiêu biểu là tham gia hội thao cứu hộ cứu nạn toàn quân đạt giải Nhất toàn đoàn. 

6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Quân khu 3 xác định phương hướng trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống. Tổ chức diễn tập chỉ huy-tham mưu một bên, hai cấp cơ quan quân khu; diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu; diễn tập chỉ huy-cơ quan các đơn vị đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối...

Lãnh đạo, chỉ đạo Bộ CHQS thành phố Hải Phòng tham mưu diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ các sở, ngành, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chiến đấu phòng thủ cấp xã sát thực tế, an toàn...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương tập thể Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, mục tiêu trong 6 tháng đầu năm 2023. 

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, qua đó góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của quân khu năm 2023, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, biển, đảo và nội địa, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Tăng cường kiểm tra huấn luyện, đánh giá thực chất kết quả, kiên quyết chống bệnh thành tích trong huấn luyện.

Nhấn mạnh về yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ rõ vai trò của nhân tố con người là quyết định, Đảng ủy Quân khu cần quan tâm thường xuyên đến công tác bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ. Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về điều động, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ theo tổ chức, biên chế gắn với quy hoạch, sử dụng và các chế độ chính sách đối với cán bộ. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kế hoạch về thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Tăng cường các biện pháp quản lý quân số, quản lý kỷ luật; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của bộ đội. Lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 báo cáo Đại tướng Lương Cường kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng ủy Quân khu 3.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tiếp tục lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị. Thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 và các đợt thi đua, các cuộc vận động ở các cấp, các ngành gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân khu, đơn vị, địa phương. Tăng cường đấu tranh phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch trên không gian mạng, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc.

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, xét duyệt, thẩm định tiêu chuẩn chính trị các đối tượng đúng quy trình; xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại dân chủ ở các cấp theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường đoàn kết; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực, mọi hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới...

Tin, ảnh: MINH MẠNH