Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra, chúc Tết Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra, chúc Tết Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3

Sáng 3-1, Bộ đội Công binh Quân khu 9 cùng các lực lượng chức năng sẽ rút dần trụ bê tông để tìm cách đưa cháu bé lên

Sáng 3-1, Bộ đội Công binh Quân khu 9 cùng các lực lượng chức năng sẽ rút dần trụ bê tông để tìm cách đưa cháu bé lên

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự, chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Quân khu 3

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự, chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Quân khu 3

Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ tư lệnh Quân khu 3

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ tư lệnh Quân khu 3