Sư đoàn 3 (Quân khu 1) sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

Sư đoàn 3 (Quân khu 1) sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) và Sư đoàn 3 Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội nghị liên tịch

Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) và Sư đoàn 3 Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội nghị liên tịch

Quân khu 3: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Quân khu 3: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân ký kết quy chế phối hợp công tác trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực miền Trung năm 2023

Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân ký kết quy chế phối hợp công tác trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực miền Trung năm 2023

Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 3 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, doanh trại, quân nhu

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 3 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, doanh trại, quân nhu

Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức gặp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức gặp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Trường Quân sự Quân khu 3 ra quân huấn luyện năm 2023

Trường Quân sự Quân khu 3 ra quân huấn luyện năm 2023