Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Lào thăm Quân khu 3

Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Lào thăm Quân khu 3

Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Hiệu quả mô hình “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”

Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Hiệu quả mô hình “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”

Quân khu 3 triển khai hiệu quả Thông tư 164 của Bộ Quốc phòng và Quyết định 294 của Tổng cục Chính trị

Quân khu 3 triển khai hiệu quả Thông tư 164 của Bộ Quốc phòng và Quyết định 294 của Tổng cục Chính trị

Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3): Nâng cao chất lượng huấn luyện đêm cho bộ đội

Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3): Nâng cao chất lượng huấn luyện đêm cho bộ đội

Quân khu 4 sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3

Quân khu 4 sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3

Kho Xăng dầu (Cục Hậu cần Quân khu 3): Chủ động, vượt khó bảo đảm xăng dầu cho các nhiệm vụ

Kho Xăng dầu (Cục Hậu cần Quân khu 3): Chủ động, vượt khó bảo đảm xăng dầu cho các nhiệm vụ

Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đảng ủy Quân khu 3

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đảng ủy Quân khu 3

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327, Quân khu 3: Xung kích, tình nguyện về vùng gian khó để cống hiến sức trẻ

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327, Quân khu 3: Xung kích, tình nguyện về vùng gian khó để cống hiến sức trẻ