Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất, ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về việc tổ chức lại 3 nhà hát, 2 công ty in thuộc Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án tổ chức lại các đơn vị.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cơ bản đồng ý với phương án tổ chức lại 3 nhà hát, 2 công ty in do các cơ quan chức năng báo cáo, đề xuất; đồng thời, yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, hoàn chỉnh phương án để báo cáo Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”; các đơn vị sau khi điều chỉnh, sắp xếp lại phải hoạt động hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Việc tổ chức, sắp xếp các đơn vị là bước quyết liệt triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Quá trình thực hiện phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao; phải chú ý kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách.

Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7-2023, các ý kiến phát biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tháng 6, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 7-2023. Đồng thời khẳng định, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tháng 6 đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội. Triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Tiến hành công tác giáo dục xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới phức tạp, nhạy cảm; chuẩn bị có chất lượng đúng tiến độ các nội dung phục vụ Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hội nghị Quân ủy Trung ương 6 tháng đầu năm 2023.

Công tác nhân sự, đề bạt quân hàm năm 2023 được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Công tác bảo vệ, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoạt động của các tổ chức quần chúng và công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đại tướng Lương Cường yêu cầu các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo toàn quân tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Tăng cường chỉ đạo toàn quân chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp liên quan đến Quân đội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tích cực, chủ động triển khai kế hoạch phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và kế hoạch phân công nhiệm vụ trong Bộ Quốc phòng thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tổ chức Hội thi tuyên truyền Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân năm 2023; tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đồng thời triển khai, thực hiện hiệu quả các mặt công tác khác…

Tin, ảnh: MINH MẠNH