Dự phiên họp có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng. 

Tại phiên họp, hội đồng thống nhất đánh giá: Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 847- NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023. 

Chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều tiến bộ. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực, chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác được triển khai tích cực, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ.

Công tác khen thưởng, nhân rộng, tôn vinh điển hình tiên tiến được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, đột xuất, khen thưởng trong diễn tập, hội thao, hội thi.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm, chất lượng chuẩn bị của Cơ quan Thường trực cũng như trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng những tháng đầu năm, Đại tướng Lương Cường yêu cầu toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”; nỗ lực phấn đấu, phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Trong đó tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, kịp thời thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đẩy mạnh thi đua xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận, quy định, chương trình, kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của các cấp ủy đảng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu phát biểu tại phiên họp.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự phiên họp.

Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt “Ba đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở đơn vị. Thực hiện quyết liệt các giải pháp, khắc phục khâu yếu mặt yếu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đẩy mạnh Phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", “Đơn vị quản lý tài chính tốt” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, góp phần bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc bộ đội.

Thực hiện chặt chẽ, kịp thời, chính xác, dân chủ, công khai công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt chú ý khen thưởng tôn vinh các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất, những nhân tố điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cả trong và ngoài quân đội.

Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng các cấp; trong đó, làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng trong năm 2024. Tiến hành tổng kết công tác thi đua quyết thắng năm 2023 và xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác thi đua quyết thắng năm 2024 kịp thời, chất lượng tốt.

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng bỏ phiếu tín nhiệm xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đối với 7 tập thể và 7 cá nhân.

Tin, ảnh: DUY THÀNH