Tuổi trẻ Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam cần có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Tuổi trẻ Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam cần có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần) tổ chức hội trại truyền thống chào mừng ngày 26-3

Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần) tổ chức hội trại truyền thống chào mừng ngày 26-3

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

Bộ Tổng Tham mưu khai mạc tập huấn công tác quân sự năm 2023

Bộ Tổng Tham mưu khai mạc tập huấn công tác quân sự năm 2023

Nghiệm thu Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị ở Bộ Tổng Tham mưu (2006-2020)”

Nghiệm thu Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị ở Bộ Tổng Tham mưu (2006-2020)”

Đại tướng Phan Văn Giang: Tổng cục Kỹ thuật phát huy hơn nữa vai trò tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật

Đại tướng Phan Văn Giang: Tổng cục Kỹ thuật phát huy hơn nữa vai trò tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Đà Nẵng

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Đà Nẵng