Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Đảng ủy Bộ tham mưu Quân khu 5: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382

Đảng ủy Bộ tham mưu Quân khu 5: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382

Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức giao lưu văn nghệ “Tiếng hát Binh nhì”

Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức giao lưu văn nghệ “Tiếng hát Binh nhì”

Bộ Tổng Tham mưu rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện quý I

Bộ Tổng Tham mưu rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện quý I

Bộ Tổng Tham mưu khai mạc Hội thao Thể dục thể thao năm 2022

Bộ Tổng Tham mưu khai mạc Hội thao Thể dục thể thao năm 2022

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 9

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 9

Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 3-2022

Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 3-2022