Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu phát động thi đua cao điểm

Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu phát động thi đua cao điểm

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 10-2022

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 10-2022

Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) phát động thi đua cao điểm

Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) phát động thi đua cao điểm

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9- 2022

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9- 2022

Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần): Chú trọng công tác tham mưu, quan tâm bồi dưỡng cán bộ

Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần): Chú trọng công tác tham mưu, quan tâm bồi dưỡng cán bộ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Phát huy truyền thống hào hùng, xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ Tổng Tham mưu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Phát huy truyền thống hào hùng, xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ Tổng Tham mưu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới