Bộ Tổng Tham mưu: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh

Bộ Tổng Tham mưu: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Tổng Tham mưu khai mạc Giải cầu lông, bóng bàn 2024

Bộ Tổng Tham mưu khai mạc Giải cầu lông, bóng bàn 2024

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thăm, làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thăm, làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về quy hoạch đất quốc phòng tại một số đơn vị

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về quy hoạch đất quốc phòng tại một số đơn vị

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Đoàn Nghệ thuật quần chúng Bộ Tổng tham mưu công diễn phục vụ tại Bình Dương

Đoàn Nghệ thuật quần chúng Bộ Tổng tham mưu công diễn phục vụ tại Bình Dương

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra tiến độ các công trình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra tiến độ các công trình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiểu đoàn Thông tin 18 (Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật): Sáng tạo, bền bỉ trong bảo đảm thông tin liên lạc

Tiểu đoàn Thông tin 18 (Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật): Sáng tạo, bền bỉ trong bảo đảm thông tin liên lạc

Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan Bộ Quốc phòng tập huấn, phổ biến cập nhật Luật Đấu thầu

Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan Bộ Quốc phòng tập huấn, phổ biến cập nhật Luật Đấu thầu

Bộ Tổng Tham mưu triển khai toàn diện, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Bộ Tổng Tham mưu triển khai toàn diện, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam: Tổ chức luyện tập các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam: Tổ chức luyện tập các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội