Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị quý IV năm 2023

​

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị quý IV năm 2023 ​

Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần thăm, động viên gia đình cán bộ bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần thăm, động viên gia đình cán bộ bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Bộ Tổng Tham mưu tập huấn kỹ năng mềm cho cán bộ, giáo viên tại Quân khu 9

Bộ Tổng Tham mưu tập huấn kỹ năng mềm cho cán bộ, giáo viên tại Quân khu 9

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai nội dung thi “Xe tốt”

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai nội dung thi “Xe tốt”

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp đoàn Cục Bản đồ và Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp đoàn Cục Bản đồ và Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào