Đó là nhấn mạnh của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng tại Hội nghị cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số 4 tháng đầu năm 2023 trong Bộ Quốc phòng, vào sáng 26-4.

Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số 4 tháng đầu năm 2023 trong Bộ Quốc phòng.

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên chỉ đạo, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Nhận thức và hành động về công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngày càng được nâng cao, có sự lan tỏa ở các cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng có 246 thủ tục hành chính trên 20 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tất cả đã được cập nhật, đăng tải công khai, đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng theo đúng quy định. Trong đó, có 59 thủ tục hành chính thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử.

Việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng vượt 1,05% chỉ tiêu so với yêu cầu của Chính phủ và đứng thứ 5 trong tổng số 21 bộ, ngành.

Bộ Quốc phòng xác định mục tiêu đến năm 2030 có 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng có đối tượng sử dụng là người dân, doanh nghiệp đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng. Đến năm 2025 có 80% và đến năm 2030 có 100% các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu mở của các bộ, ngành, địa phương có thông tin phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được kết nối, khai thác phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng trên các lĩnh vực được phân công tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Các cơ quan, đơn vị khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; cấp ủy, chỉ huy quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; khẩn trương rà soát, đề xuất đầu tư thiết bị, hạ tầng đường truyền, xây dựng quy trình, tập huấn cho cán bộ tham gia vào quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, đẩy mạnh thực hiện việc sử dụng chữ ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử...

Tin, ảnh: NGỌC HÂN