Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Những năm qua, công tác tuyển sinh quân sự luôn được Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Ban tuyển sinh quân sự các cấp và hội đồng tuyển sinh các nhà trường có nhiều cố gắng trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh quân sự đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội. Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác tuyên truyền giúp thí sinh và người thân hiểu sâu hơn về truyền thống, lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, về công tác giáo dục, đào tạo của các nhà trường Quân đội.   

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Đề án tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn 2023-2030 được xây dựng với mục tiêu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, tuyển sinh theo hướng tự chủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội; áp dụng cho các đối tượng đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học, đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đẳng hệ chính quy tại các học viện, trường sĩ quan Quân đội.

leftcenterrightdel

 Các đại biểu dự hội nghị xây dựng Đề án tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn 2023-2030 của Bộ Quốc phòng.

Quan điểm của dự thảo Đề án nêu rõ, công tác tuyển sinh quân sự phải quán triệt và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định về tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tổ chức tuyển sinh có lộ trình, giải pháp linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, xu hướng phát triển giáo dục, đào tạo của đất nước, sự phát triển của Quân đội.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với kết cấu, bố cục của dự thảo Đề án và tập trung thảo luận, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay đổi một số điểm, mục, nội dung trong dự thảo. Cụ thể như: Xác định rõ cơ sở xây dựng đề án, phương thức tuyển sinh, các chỉ tiêu tuyển sinh…

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nhất trí với ý kiến đóng góp của các đại biểu và yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở đó, nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan của các cấp, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, xây dựng nội dung đề án bảo đảm thuyết phục, có tính logic, khả thi cao. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các đồng chí trong ban soạn thảo nội dung dự thảo Đề án nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Đề án, trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN