Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận chứng chỉ tiếng Anh PEIC trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận chứng chỉ tiếng Anh PEIC trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chúc mừng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chúc mừng Vụ Giáo dục Quốc phòng An ninh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thăm làm việc với Học viện Kỹ thuật Quân sự

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chúc mừng Bộ Giáo dục Đào tạo