/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/p/80
/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi
“Pháo đài bay” tới Trung Đông, vùng Vịnh lại “nổi sóng”
go top
<