Tham dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội thảo. 

Năm 2008, Trung ương Ðảng khóa X ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. 15 năm qua, đội ngũ trí thức đã tăng nhanh về số lượng, nhiều trí thức có trình độ cao, năng động sáng tạo, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Nhiều chính sách sử dụng, trọng dụng nhân tài và tôn vinh cá nhân hoạt động khoa học công nghệ được thực hiện trong những năm qua, là nguồn động viên cả về vật chất và tinh thần, là động lực để đội ngũ trí thức cống hiến tâm huyết, tài năng.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí chủ tọa điều hành hội thảo.

Tham luận của các đại biểu tại hội thảo đã phân tích rằng, trí thức không chỉ là các chuyên gia nước ngoài, trong hệ thống chính trị, không chỉ khoa học, công nghệ mà còn ở đa dạng các lĩnh vực. Tất cả đội ngũ trí thức đang miệt mài lao động sáng tạo và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của các địa phương và cả nước. Dù vậy, các chính sách dường như chưa bao gồm, tiếp cận đầy đủ, động viên tích cực để thu hút đội ngũ trí thức. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, số lượng cán bộ nghiên cứu còn thấp so với các nước trong khu vực. Công tác đào tạo khối ngành khoa học công nghệ chưa gắn nhiều với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và các địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận một số mặt còn hạn chế tồn tại hiện nay, đó là số lượng cán bộ làm trong lĩnh vực nghiên cứu tính trên vạn dân còn thấp, nhất là cán bộ có trình độ Tiến sĩ, tỷ lệ sinh viên nhập khối ngành toán, khoa học công nghệ thấp, phân bổ không đồng đều, đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo còn thấp so với các nước trong khu vực... Số liệu khảo sát gần 20.000 sinh viên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho thấy, có 10,21% sinh viên xuất sắc, 5,79% sinh viên khá và 7,71% sinh viên trung bình muốn đi làm cho các cơ quan Nhà nước.

leftcenterrightdel
PGS, TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. 

Để thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức trong bối cảnh mới, các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất rằng, cần rà soát lại các văn bản pháp luật để bổ sung những chính sách đặc thù cho hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ công lập cũng như đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cho phù hợp thực tiễn hiện nay, bảo đảm môi trường tự chủ thực sự cho các trường đại học để có những chính sách đột phá trong thu hút đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, hoàn thiện phương thức quản lý, khai thác tài sản trí tuệ và gia tăng ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh tại hội thảo.

Đánh giá tầm quan trọng của hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Hội thảo nhằm đánh giá những kết quả quan trọng, nổi bật đã đạt được, phân tích hạn chế, khó khăn và tổng kết các bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, nhất là tập trung thảo luận về xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường để thu hút đào tạo, bồi dưỡng trí thức. Từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trong giai đoạn mới. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được tiếp thu nghiêm túc nhằm hoàn thiện các sản phẩm của Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA