Công tác tuyển chọn, tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện chặt chẽ, chất lượng

Công tác tuyển chọn, tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện chặt chẽ, chất lượng

Quân khu 5 kiểm tra kết quả công tác tuyển chọn, tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện đợt 1

Quân khu 5 kiểm tra kết quả công tác tuyển chọn, tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện đợt 1

Binh đoàn 15: Tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện

Binh đoàn 15: Tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện