Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin trích một số ý kiến tiêu biểu:

TS Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA):

40 năm qua, VUSTA cùng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KHCN) đã có nhiều cống hiến rất đáng trân trọng và tự hào, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để vận động, tập hợp trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng và đất nước.

leftcenterrightdel
 TS Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao hoạt động, kết quả đóng góp của VUSTA. Vì thế, VUSTA đã được vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Huân chương Hữu nghị…

Để VUSTA luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng với tính chất là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, xin gửi tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước một số kiến nghị.

Đó là, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc quan điểm nhất quán của Đảng đối với VUSTA bằng các quy định cơ chế, chính sách cụ thể về mô hình tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, chế độ chính sách; quan tâm hơn nữa đến VUSTA và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam.

VUSTA mong muốn tổ chức của trí thức khoa học công nghệ Việt Nam cũng như tổ chức của giai cấp công nhân và nông dân là có các chiến lược, dự án luật về phát triển đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam.

Ngày 24-3-2023 sắp tới, VUSTA sẽ tổ chức 60 năm Ngày Bác Hồ phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Phổ biến Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, tiền thân của VUSTA và 40 năm - ngày thành lập VUSTA. Trí thức Việt Nam sẽ rất hạnh phúc và tự hào mong được đón lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước về phát biểu, động viên và ghi nhận những cống hiến lớn lao của trí thức khoa học Việt Nam.

PGS, TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam:

Đảng ta luôn khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời cũng là một nguồn lực nội sinh, trọng yếu trong sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; phát triển văn hóa gắn bó mật thiết với phát triển con người, phải đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội...

Thay mặt giới văn nghệ sĩ cả nước, tôi đề nghị Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cùng toàn xã hội tăng cường các giải pháp mạnh mẽ để chăm lo, đào tạo, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ. Cần đặt toàn bộ sự phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia và là một trong những giải pháp chiến lược để tăng cường “sức mạnh mềm”, đưa Việt Nam ra với thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

leftcenterrightdel
PGS, TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.  

Những loại hình văn học nghệ thuật trực tiếp liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ quyền dân tộc, đến những giá trị cốt lõi của văn hóa, con người Việt Nam, Nhà nước cần tập trung đầu tư, hỗ trợ tối đa.

Cần đổi mới chính sách đãi ngộ, sử dụng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, tôn vinh tài năng và cống hiến của họ, phấn đấu có những tài năng lớn ở các loại hình về văn học và nghệ thuật; thu hẹp dần khoảng cách thụ hưởng văn hóa của người dân thuộc các vùng miền và các nhóm xã hội khác nhau.

GS, TS Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường - Đại học Bách khoa Hà Nội:

Đầu tư cho giáo dục đại học gắn kết với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài là động lực quan trọng để phát triển nguồn lực, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tự chủ đại học là xu thế khách quan, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (năm 2018) với tư tưởng chủ đạo là tự chủ đại học đã và đang tạo ra một sự đổi mới căn bản và toàn diện, một bước tiến lớn cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Các cơ sở giáo dục đại học tự chủ càng mạnh thì càng cần tiếp tục được quan tâm đầu tư để đủ sức cạnh tranh với các đại học danh tiếng trên thế giới.


leftcenterrightdel
GS, TS Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tuy nhiên, quy mô đào tạo sau đại học ở nước ta còn thấp và không tăng nhiều trong những năm vừa qua. So với tổng quy mô đào tạo tất cả các trình độ của giáo dục đại học, quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ chiếm khoảng 5%; tiến sĩ là 0,6%. Đây là nguy cơ dẫn tới sự thiếu hụt lớn về đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao.

Với vai trò là một giảng viên, một nhà khoa học, tôi mong muốn Đảng và Chính phủ xây dựng những chính sách trọng dụng nhân tài; khuyến khích và thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam với các nhà khoa học quốc tế; tạo động lực để các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu, tâm huyết đạt đến sản phẩm nghiên cứu cuối cùng. Từ đó mới tạo động lực để dẫn dắt các thế hệ nhà khoa học trẻ dấn thân vì khoa học, vì đất nước và có những sản phẩm nghiên cứu mang giá trị ứng dụng cao.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam:

Sự đầu tư cho các nhà văn là rất cần thiết. Ở đây không phải đầu tư về tiền, điều kiện sống, mà điều quan trọng với các nhà văn Việt Nam lúc này đang cần là đầu tư lòng tin của Đảng, Nhà nước vào chính họ. Đặt lòng tin của Đảng và Nhà nước vào các nhà văn là đầu tư lớn nhất, quan trọng nhất. Đầu tư đó sẽ tạo ra cảm hứng lớn nhất và sự thấu hiểu lớn nhất với các nhà văn. 

leftcenterrightdel
 Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Đầu tư thứ hai là không gian sáng tạo - không gian tự do sáng tạo có tính dân chủ bởi chưa bao giờ các nghệ sĩ được quyền sáng tạo, được quyền bày tỏ, được quyền phản biện như bây giờ.

HOÀNG HOÀNG (lược ghi)