Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xếp thứ 360 thế giới và số 1 Việt Nam về lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ

Trường Đại học Bách khoa Nội xếp thứ 360 thế giới và số 1 Việt Nam về lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ