Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị

Đại tướng Phan Văn Giang: Tổng cục II cần tiếp tục bám sát các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang: Tổng cục II cần tiếp tục bám sát các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng