Cuộc chiến vì chính nghĩa

Cuộc chiến vì chính nghĩa

Sự giúp đỡ vô tư, chí nghĩa, chí tình

Sự giúp đỡ vô tư, chí nghĩa, chí tình

Chiến thắng của tình đoàn kết và mục tiêu hòa bình

Chiến thắng của tình đoàn kết và mục tiêu hòa bình

Campuchia và những “trái ngọt”

Campuchia và những “trái ngọt”

Bài 4: Phát huy tinh thần chiến thắng, vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển

Bài 4: Phát huy tinh thần chiến thắng, vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển

 Đổi thay ở xã Tân Hộ Cơ

Đổi thay ở xã Tân Hộ Cơ

Bài 3: Tổng phản công, cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng

Bài 3: Tổng phản công, cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng

Bài 2: Thực hiện quyền tự vệ chính đáng

Bài 2: Thực hiện quyền tự vệ chính đáng

Bài 1: Lộ diện bộ mặt phản động của tập đoàn Pôn Pốt

Bài 1: Lộ diện bộ mặt phản động của tập đoàn Pôn Pốt

Biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng

Biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng

Hội thảo khoa học về 40 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Hội thảo khoa học về 40 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam:  Bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước

Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam: Bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước