Xe mới đi 5 năm phải bổ máy 3 lần!

Xe mới đi 5 năm phải bổ máy 3 lần! Tin thường

23/12/2016 08:52

QĐND - Trong quá trình sửa chữa xe cho khách hàng, Quảng Ninh Ford đã đưa ra tư vấn và phương án sửa chữa không phù hợp dẫn tới việc xe liên tục gặp sự cố. Mặc dù đã nhận trách nhiệm nhưng việc khắc phục những thiếu sót của Quảng Ninh Ford khiến khách hàng cho rằng chưa thỏa đáng.

go top