Nội dung tố cáo này đã được Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Bình Trị Thiên năm 1988, đoàn xác minh của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình năm 2012 và đoàn xác minh của UBND tỉnh Quảng Bình năm 2013 kết luận, cụ thể như sau:

1. Trường hợp bà Nguyễn Thị Tường: Bà Nguyễn Thị Tường sinh năm 1950, được hưởng chế độ trợ cấp thương tật theo quyết định ngày 30-4-1988 của Giám đốc Sở Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Trị Thiên. Theo hồ sơ thương binh, việc bà Tường bị thương có ông Hoàng Phán, ông Hoàng Viết Rưởng, ông Hoàng Bạc chứng nhận. Biên bản họp thôn Hà Thôn ngày 2-2-1986 xét trường hợp bị thương của bà Nguyễn Thị Tường, hội nghị nhất trí đề nghị cấp trên xét bà Tường là thương binh vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Biên bản hội nghị có xác nhận của UBND xã Bảo Ninh thời kỳ 1986. Năm 1988, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Bình Trị Thiên đã thanh tra việc thực hiện Thông tư số 03/TBXH ngày 4-3-1983 của Bộ Thương binh và Xã hội tại xã Bảo Ninh. Qua thanh tra, ngày 28-11-1988, đoàn thanh tra tổ chức hội nghị, thành phần gồm 7 thành viên của đoàn thanh tra liên ngành và 8 thành viên các ban, ngành thuộc UBND thị xã Đồng Hới. Hội nghị kết luận: “Bà Nguyễn Thị Tường bị thương trong lúc làm nhiệm vụ sản xuất tại vùng kinh tế mới của xã Bảo Ninh”.

2. Trường hợp bà Nguyễn Thị Ngọc: Bà Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 1947, được hưởng chế độ trợ cấp thương tật theo Quyết định số 05/QĐ-TBXH ngày 7-1-1994 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình. Hồ sơ thương binh của bà Nguyễn Thị Ngọc có bà Thái Thị Bòn (vợ ông Đào Cao Chình) xác nhận: “Đồng chí Ngọc bị thương nặng tôi là người đưa đồng chí Ngọc về điều trị tại Bệnh xá Bảo Ninh”. Ngoài bà Bòn xác nhận, qua kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo bà Hoàng Thị Lé tại Kết luận số 376/KL-SLĐTBXH ngày 10-5-2012 của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, trường hợp bị thương của bà Nguyễn Thị Ngọc còn có ông Hồ Mậu, bà Đào Thị Khế, bà Nguyễn Thị Tường, ông Hoàng Viết Xóm ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh là dân quân thời kỳ 1967-1968 xác nhận bà Nguyễn Thị Ngọc bị thương trong trận máy bay Mỹ bắn rocket ngày 14-7-1967 trong lúc làm nhiệm vụ. Ông Phạm Minh Thuyết, y sĩ phục vụ tại Trạm xá xã Bảo Ninh thời kỳ 1967 xác nhận có điều trị và cấp cứu cho bà Nguyễn Thị Ngọc.

3. Trường hợp bà Hoàng Thị Lé: Bà Hoàng Thị Lé sinh năm 1950, được hưởng chế độ trợ cấp thương tật theo Quyết định số 253/QĐ-TBXH ngày 11-12-2002 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình. Nội dung tố cáo đối với bà Hoàng Thị Lé đã được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình xác minh và có Kết luận số 376/KL-SLĐTBXH ngày 10-5-2012. Sau đó có đơn tố cáo tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn xác minh và có Kết luận số 133/KL-UBND ngày 30-1-2013. Cả hai kết luận của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình và UBND tỉnh Quảng Bình đều khẳng định bà Hoàng Thị Lé đủ điều kiện hưởng chế độ người hưởng chính sách như thương binh.

QĐND