Sẽ dừng thu phí nếu không lắp hệ thống thu phí ETC
go top