Điện lực Gia Lai phát hiện 1 840 trường hợp vi phạm sử dụng điện
go top