Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, phát biểu làm rõ những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nêu lên những phương hướng, giải pháp, đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

15 năm qua, công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW luôn được Đảng bộ và hệ thống chính trị TP Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Bên cạnh việc ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành của Thành ủy và UBND thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, từ năm 2012 đến nay, TP Hồ Chí Minh duy trì tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” vào tuần lễ đầu tháng 10 hàng năm, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, nhân rộng các điển hình, việc làm hay của cơ sở… góp phần thiết thực đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tích cực xây dựng và phát triển thành phố trở thành “thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, “thành phố học tập”.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2007 - 2022. 

Đến nay, 100% quận, huyện của thành phố củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học, 99,5% số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 98,45% số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, 319/319 xã, phường, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cũng luôn được chú trọng, qua đó 100% cán bộ, công chức từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định, 100% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định.

Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Hội Khuyến học thành phố tập trung phát triển mạng lưới hội bằng nhiều hình thức, giải pháp hiệu quả, phát triển đều khắp 100% phường, xã, thị trấn và khu phố, ấp. Thành phố cũng triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đến nay, có trên 1,2 triệu gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 840 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, 2.063 đơn vị học tập và 1.897 cộng đồng học tập.

leftcenterrightdel
 Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2007 - 2022.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW, đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, triển khai sâu rộng các mô hình học tập ở thành phố trong giai đoạn hội nhập, ưu tiên đầu tư cho ngành giáo dục, đầu tư, nâng cao và phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, xã hội, giáo dục sẵn có trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tại hội nghị, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2007 - 2022.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG