35 sản phẩm đoạt giải Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024

35 sản phẩm đoạt giải Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024

Khởi công xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường Mầm non xã Định Biên (Định Hóa, Thái Nguyên)

Khởi công xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường Mầm non xã Định Biên (Định Hóa, Thái Nguyên)

Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ báo công dâng Bác

Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ báo công dâng Bác

Đại tướng Lương Cường được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư