Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Thành phố; Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy Thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) và các chương trình trọng điểm, chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra. Do đó, từng ngành, địa phương và mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nêu cao quyết tâm, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 của thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”. Thành phố phấn đấu hoàn thành tốt 17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội của năm 2023, trong đó phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 7,5-8%, đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình giao thông trọng điểm.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chứng kiến các khối thi đua cam kết thi đua năm 2023.

Đối với phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025), theo đồng chí Phan Văn Mãi, sẽ có 6 nhóm nội dung trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, phấn đấu thực hiện thắng lợi 22 chỉ tiêu, 49 chương trình, đề án, dự án của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI gắn với Nghị quyết số 31/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 24/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam bộ. Đồng thời, tập trung nguồn lực thực hiện thành công 50 công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong năm 2022 vừa qua, các phong trào thi đua tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến về vai trò, nhận thức của cấp ủy Đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai ngày càng thiết thực, hiệu quả, chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Những phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng như: “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn thành phố”, “Vì người nghèo - Không để  ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cải cách hành chính”, “Dân vận khéo”... tạo động lực mạnh mẽ, tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững.

leftcenterrightdel
 Các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các tập thể tiêu biểu nhận Cờ thi đua năm 2022 của UBND TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã biểu dương những kết quả nổi bật của thành phố trong các phong trào thi đua năm 2022. Đồng thời, hoan nghênh UBND TP Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, trong đó có các công trình trọng điểm hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải hướng thi đua vào trọng tâm, có những đột phá, lấy hiệu quả thi đua là tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, quan tâm sâu sát để các phong trào thi đua bảo đảm chất lượng, thiết thực hơn, tạo động lực to lớn trong đời sống xã hội của thành phố, đẩy mạnh nêu gương điển hình gương người tốt việc tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung hướng mạnh vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

leftcenterrightdel
 Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.

Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh lưu ý các cấp, các ngành, địa phương cần tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ phong trào thi đua, khơi dậy lòng tự hào, động lực cho cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt chủ đề năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 24/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam bộ.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA