Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông sơ kết chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Xuyên

Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông sơ kết chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Xuyên

Bến Cát phát huy vai trò của lực lượng vũ trang tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới

Bến Cát phát huy vai trò của lực lượng vũ trang tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới

Công tác quy hoạch đô thị và nông thôn: Cần có tư duy đổi mới, kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế “xin - cho”

Công tác quy hoạch đô thị và nông thôn: Cần có tư duy đổi mới, kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế “xin - cho”

Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

Chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển an sinh xã hội

Chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển an sinh xã hội

Công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Gần 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Gần 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới