Bộ Quốc phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765

Bộ Quốc phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765

Đảng ủy Quân khu 9 tổng kết Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân khu 9 tổng kết Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Đoàn 969 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW

Đảng ủy Đoàn 969 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW

Đảng ủy Quân đoàn 3 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân đoàn 3 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết Nghị quyết số 765 tại Quân chủng Hải quân

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết Nghị quyết số 765 tại Quân chủng Hải quân

Đảng ủy Binh chủng Thông tin tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765

Đảng ủy Binh chủng Thông tin tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Quân đoàn 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Quân đoàn 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân khu 2 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765

Đảng ủy Quân khu 2 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765

Quân khu 4 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765  của Quân ủy Trung ương

Quân khu 4 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương