Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ nghe tờ trình, báo cáo và thảo luận, cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng, đó là: Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII; điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 Đảng bộ Thành phố.

Đối với 3 nội dung đầu, trên cơ sở ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, UBND Thành phố sẽ hoàn thiện để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội, dự kiến vào kỳ họp tháng 10-2023.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, các nội dung được thảo luận tại Hội nghị lần thứ 12 là những nội dung rất quan trọng, mang tính định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài cho sự phát triển của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gợi mở một số nội dung về định hướng nghiên cứu Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065).

“Lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô lần này là rất cấp thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô trước mắt và lâu dài theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - Bí thư Thành ủy nói.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và tham gia cụ thể về những mục tiêu, quan điểm, định hướng, các giải pháp trọng tâm, nhất là các định hướng chính được Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố nêu trong báo cáo.

Cụ thể, nghiên cứu điều chỉnh thời hạn của Đồ án quy hoạch là “Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065” để thống nhất với Khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị 2009 theo như đề nghị của Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng; nghiên cứu định hướng Dự báo dân số; định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm, các thành phố phía Bắc, phía Tây của Thủ đô; nghiên cứu định hướng các trục không gian của Thành phố; định hướng Phát triển đô thị hai bên trục đường Vành đai 4; nghiên cứu định hướng Sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô Hà Nội tại khu vực phía nam Thành phố Hà Nội; định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật… làm cơ sở để Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu trong quá trình nghiên cứu, lập, thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Về Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong 1 năm qua, công tác tổ chức triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện khá bài bản, công phu, đảm bảo các bước theo quy trình và quy định của Luật Quy hoạch; đã tổ chức học tập kinh nghiệm lập quy hoạch tại một số cơ quan, địa phương; tổ chức tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, là những người có uy tín, chuyên môn cao, đặc biệt là rất có tâm huyết đối với sự nghiệp hoạch định, tổ chức phát triển Thủ đô trên các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, văn hóa, tổ chức không gian; đặc biệt đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Thành phố với chủ đề: Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”…

Bí thư Thành ủy đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp cụ thể vào dự thảo Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô do Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố trình. Trong đó tập trung vào Quy hoạch là bước cụ thể hóa các văn kiện quan trọng về định hướng phát triển Thủ đô, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến về sự phù hợp, đồng bộ của Dự thảo Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô với các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ như: Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị; nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 về quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam; nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17-11-2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23-11-2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng; nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9-1-2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Bên cạnh đó, cho ý kiến về sự đồng bộ với việc nghiên cứu định hướng nghiên cứu Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về nội dung cụ thể của dự thảo Đề cương định hướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu thảo luận về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Thủ đô Hà Nội, đề nghị tập trung cho ý kiến về các tiềm năng, lợi thế phát triển của Thủ đô, đặc biệt là phát huy yếu tố văn hiến, văn hóa thành nguồn lực mới góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Về thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn có cần lưu ý, cần tập trung đánh giá thêm nội dung gì để làm cơ sở tìm ra nguyên nhân gốc rễ và xác định các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Về nội dung chính trong Quy hoạch Thủ đô, đề nghị các đồng chí bàn kỹ, bàn sâu về 4 nguyên tắc lập Quy hoạch; 4 tư tưởng, triết lý; 5 nhóm quan điểm phát triển Thủ đô với 20 quan điểm cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực; 3 phương án kịch bản phát triển và mục tiêu phát triển Thủ đô; 3 khâu đột phá (về thể chế, về phát triển hạ tầng, về nhân lực); 2 vùng động lực phát triển Thủ đô (tại khu vực Thành phố Bắc sông Hồng và tại khu vực Thành phố phía Tây); 8 phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực; 7 phương án và 6 giải pháp thực hiện quy hoạch.

“Đây là các nội dung hết sức quan trọng, định hình Thủ đô của chúng ta trong 30 năm tới, vì vậy, đề nghị các đồng chí dành nhiều thời gian nghiên cứu và tham gia ý kiến chất lượng để Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu, hoàn thiện” – Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói.

Tin, ảnh: LINH PHẠM