Phát huy vai trò của đảng viên trong việc xây dựng chi bộ vững mạnh

Phát huy vai trò của đảng viên trong việc xây dựng chi bộ vững mạnh

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ

Cán bộ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường các xã, thị trấn biên giới: Tham gia xây dựng 1.190 tổ chức đảng

Cán bộ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường các xã, thị trấn biên giới: Tham gia xây dựng 1.190 tổ chức đảng

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lữ đoàn Đặc công 198 khởi công xây dựng nhà hiệu bộ

Lữ đoàn Đặc công 198 khởi công xây dựng nhà hiệu bộ

Kiến nghị kéo dài thời gian tham gia Dân quân tự vệ để tạo nguồn kết nạp Đảng, xây dựng cán bộ, đào tạo chỉ huy

Kiến nghị kéo dài thời gian tham gia Dân quân tự vệ để tạo nguồn kết nạp Đảng, xây dựng cán bộ, đào tạo chỉ huy

Xây dựng môi trường văn hóa quân sự chuẩn mực của Bộ đội Đặc công

Xây dựng môi trường văn hóa quân sự chuẩn mực của Bộ đội Đặc công