Khởi công xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường Mầm non xã Định Biên (Định Hóa, Thái Nguyên)

Khởi công xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường Mầm non xã Định Biên (Định Hóa, Thái Nguyên)

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị về xây dựng cơ sở dữ liệu đất quốc phòng

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị về xây dựng cơ sở dữ liệu đất quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu kiểm tra, động viên lực lượng rà phá bom mìn và lực lượng xây dựng trận địa Pháo phòng không 37mm-1

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu kiểm tra, động viên lực lượng rà phá bom mìn và lực lượng xây dựng trận địa Pháo phòng không 37mm-1

Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: Xây dựng mô hình thi đua sát nhiệm vụ

Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: Xây dựng mô hình thi đua sát nhiệm vụ

Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông sơ kết chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Xuyên

Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông sơ kết chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Xuyên

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông: Rõ mục tiêu, biện pháp trong xây dựng Đảng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông: Rõ mục tiêu, biện pháp trong xây dựng Đảng

Xây dựng chi bộ quân sự gắn với quy hoạch cán bộ

Xây dựng chi bộ quân sự gắn với quy hoạch cán bộ

Tư tưởng Lenin về xây dựng đội ngũ cán bộ

Tư tưởng Lenin về xây dựng đội ngũ cán bộ

Xây dựng Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng “chuyên nghiệp, mẫu mực, đi đầu”

Xây dựng Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng “chuyên nghiệp, mẫu mực, đi đầu”