Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo “hệ sinh thái” để phát triển công nghiệp văn hóa

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo “hệ sinh thái” để phát triển công nghiệp văn hóa

145 cán bộ Công an tốt nghiệp tập huấn văn hóa, nghệ thuật

145 cán bộ Công an tốt nghiệp tập huấn văn hóa, nghệ thuật

Hà Nội: Giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa từ tài nguyên di sản

Hà Nội: Giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa từ tài nguyên di sản

Dịch vụ đóng gói hàng hóa công nghiệp chuyên nghiệp tại miền Trung

Dịch vụ đóng gói hàng hóa công nghiệp chuyên nghiệp tại miền Trung

Khai thác lợi thế đặc thù, thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Khai thác lợi thế đặc thù, thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn kinh tế Thủ đô

Xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn kinh tế Thủ đô

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa

Để công nghiệp văn hóa Thủ đô

Để công nghiệp văn hóa Thủ đô "cất cánh"

Một số chỉ tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam vào năm 2030

Một số chỉ tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam vào năm 2030

Thúc đẩy chuyển đổi số ngành công nghiệp văn hóa và nghệ thuật

Thúc đẩy chuyển đổi số ngành công nghiệp văn hóa và nghệ thuật