Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với đại biểu phụ nữ Thủ đô

thư Thành ủy Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với đại biểu phụ nữ Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm Học viện Tài chính-Kế toán Lào

thư Thành ủy Nội Đinh Tiến Dũng thăm Học viện Tài chính-Kế toán Lào

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Lào

thư Thành ủy Nội Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Lào

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo nâng cao ý thức chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán

thư Thành ủy Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo nâng cao ý thức chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Mua sắm vật tư y tế là cấp thiết nhưng phải minh bạch

thư Thành ủy Nội Đinh Tiến Dũng: Mua sắm vật tư y tế là cấp thiết nhưng phải minh bạch

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp

thư Thành ủy Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu nâng cao năng lực y tế cơ sở trong chống dịch

thư Thành ủy Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu nâng cao năng lực y tế cơ sở trong chống dịch

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu bố trí đủ trạm y tế lưu động khi ca F0 tăng mạnh

thư Thành ủy Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu bố trí đủ trạm y tế lưu động khi ca F0 tăng mạnh