Gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2023 tiếp tục xu hướng tích cực

Kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2023 tiếp tục xu hướng tích cực

Thúc đẩy sáng tạo khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Thúc đẩy sáng tạo khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Đại biểu Quốc hội: Cân nhắc kỹ khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Quốc hội: Cân nhắc kỹ khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế - xã hội

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp triển khai mô hình tham gia phát triển kinh tế - xã hội

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp triển khai mô hình tham gia phát triển kinh tế - xã hội

Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Quân khu 1: Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội cho đồng bào nơi biên giới

Quân khu 1: Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội cho đồng bào nơi biên giới

Quân khu 5: Tọa đàm khoa học kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Quân khu 5: Tọa đàm khoa học kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại