leftcenterrightdel

 Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị. 

Tính đến ngày 4-5-2023, đã có 137 đầu mối đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 với số tiền trên 36 tỷ đồng (đã nộp về tài khoản Quỹ của Thành phố trên 1,9 tỷ đồng). Trong đó, đợt 1, Quỹ đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 34 đơn vị, tổ chức với số tiền là 30,8 tỷ đồng.

Tại đợt 2 này, Quỹ tiếp nhận ủng hộ của 19 cơ quan, đơn vị với số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố ủng hộ 1,5 tỷ đồng; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ủng hộ 1,092 tỷ đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo ủng hộ 500 triệu đồng; nhân dân và cán bộ quận Thanh Xuân ủng hộ 500 triệu đồng; nhân dân và cán bộ huyện Ba Vì ủng hộ 300 triệu đồng; Đoàn Thanh niên thành phố ủng hộ 170 triệu đồng; Văn phòng UBND Thành phố ủng hộ 88,818 triệu đồng…

Để kịp thời chuyển giao kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt vận động; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”...

Các Sở, ban, ngành thành phố tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc ủng hộ ít nhất 1 ngày lương...

Tin, ảnh: HƯƠNG LINH